Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Doprava zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, autem dodavatele nebo jiným přepravcem a cenu dopravy sdělíme následovně po obdržení objednávky.


Převzetí zboží

Vyřízením objednávky se rozumí doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce zákazníka. Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. O poškození zboží nás prosím informujte na adrese obchod@arbe.cz. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou odmítnuty. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávky zrušit v případě , že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se změnila cena.


Prohlídka zboží

Objednávky zboží, které je skladem, jsou expedovány max. do 3 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není skladem bude kupujícímu sdělena dodací lhůta e-mailem. O poškození zboží nás prosím informujte na adrese obchod@arbe.cz


Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zákazník může odstoupit od smlouvy buď písemně v provozovně dodavatele nebo e-mailem na adrese obchod@arbe.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a doložit originál dokladu o koupi zboží. Zákazník zboží zašle zpět v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené a musí být kompletní.Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět peníze. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené.


Reklamace

Práva a povinnosti kupujícího

Práva a povinnosti prodávajícího

Ochrana osobních dat

Kupující používáním internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity výhradně pro vyřízení objednávky, pro komunikaci s kupujícím a pro daňovou evidenci.


Závěrečná ustanovení

EET

PŘEJEME VÁM Z CELÉHO SRDCE PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ.